torsdag 8 december 2011

Vigsel

Då har jag blivit lite klokare på vad en vigsel är och vad den ska innehålla. Fick reda på igår att det ska gifta sig några i samma kyrka precis efter oss. Eller ja, det är ju faktiskt 1,5 timmar mellan första och andra vigselstart.

Så, en vigsel ska vara cirka 40 minuter och målet är att två människor ska säga ja till att dela livet. Detta inför Gud och församlingen. De ska tillsammans gå fram mot altaret iklädda lämpliga kläder och till lämplig musik, gärna instrumental orgelmusik. Under vigselgudstjänsten beräknas att två psalmer med passande tema samt två normallånga solosånger hinnas med. Naturligtvis finns inte någon extra utrustning än den som finns i kyrkan användas då detta är mycket tidskrävande att förflytta och använda på ett bra sätt under omständigheterna. När brudparet sagt ja och är redo att gå ut ur kyrkan gör dessa det till en utgångsmarch/musik. Vigseltal, textläsningar etc. finns med i beräkningarna. Tidsgränsen på 40 minuter bör efterföljas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar